مدیریت تله های بخار(STMS)

یکی از مهم ترین المان های موجود در سیستم بخار، تله های بخار هستند که وظیفه حفظ شرایط استاندارد بخار در خطوط انتقال و تخلیه کندانس به وجود آمده به هر شکل را دارا می باشند. این پروژه زمینه ایجاد عملکرد بهینه این تله ها و جلوگیری از اتلاف هزینه به واسطه ناکارا بودن آنها را فراهم می آورد. همچنین اطمینان از عملکرد مناسب تله های بخار باعث افزایش قابلیت اطمینان و کارآیی سیستم می شود.

بررسی ها و مطالعات انجام شده توسط کارشناسان شرکت آداک انرژی صنعت فردا در واحدهای صتنعتی دارای سیستم بخار نشان می دهد که، در بسیاری از موارد، مشکلات ناشی از عدم بازرسی یا تعمیر و نگهداری مناسب، نصب غلط، انتخاب و کاربرد نادرست ، عمر زیاد، تکنولوژی قدیمی، و حتی مشکلات طراحی سیستم‌های تله های بخار منجر به کار افتادن تله های بخار و مصرف بالای انرژی و آب خالص شده است. نابسامانی وضعیت اطلاعاتی تله های بخار در این سایت ها نیز خود مانعی بر سر راه انجام برنامه تعمیر و نگهداری منظم و فعالیت های اصلاحی می باشد.

بروز اشکال در عملکرد تله های بخار و خرابی آنها مشکلاتی را در پی خواهد داشت. از جمله این مشکلات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) اتلاف بخار و در نتیجه افزایش مصرف بخار؛

۲) کاهش راندمان تجهیزات مصرف کننده بخار؛

۳) کاهش کیفیت بخار (Steam Dryness)؛

۴) افزایش خوردگی در شبکه توزیع بخار و تجهیزات مصرف کننده بخار؛

۵) کاهش عمر تجهیزات و المان های شبکه توزیع بخار؛

۶) افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری.

بنابراین عدم انجام ممیزی و ایجاد سیستم مکانیزه تعمیر و نگهداری تله های بخار دار هر لحظه با اتلاف هزینه‌های سنگین مستقیم و غیر مستقیم نقدی همراه خواهد بود.

انتظار می رود که در پایان این پروژه سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری برای تله های بخار ایجاد شود که بر اساس آن با افزایش کارآیی سیستم، هزینه های مرتبط با تولید بخار بهینه شود.

اهداف:

۱) شناسایی اتلافات بخار حجمی و نقدی مربوط به تمامی تله های بازدید شده در مرحله اول پروژه که زمان آن متناسب با تعداد تله های بخار خواهد بود؛

۲) ایجاد سیستم مکانیزه تعمیر و نگهداری تله بخارهای بازدید شده؛

۳) ارائه راه حل برای از بین بردن اتلافات نقدی و حجمی بخار از این تله بخارها.

محدوده:

این پروژه به منظور افزایش کارآیی سیستم بخار و از بین بردن اتلافات ناشی از معیوب بودن تله های بخار و کارآیی نامناسب آنها انجام می شود.

همچنین در بخش صنعتی که این پروژه در حال انجام است، با هدف بهره مندی واحدهای تعمیرات و انرژی از منافع طولانی مدت انجام پروژه و تحقق اهداف آن، نیاز است که این واحدها و مسئولین مربوط به آنها در طول مدت انجام پروژه مطلع باشند و در انجام هرچه بهتر آن همکاری و مشارکت نمایند.

نتایج:

۱) شناسایی و کدگذاری تله های بخار؛

۲) به روزرسانی نقشه های طراحی و جانمایی و شرایط کاری تله های بخار؛

۳) ایجاد پایگاه اطلاعاتی از مشخصات فنی تله های بخار در نرم افزار سیستم مدیریت تله های بخار

۴) آموزش نرم افزار سیستم مدیریت تله های بخار

۵) تحلیل نتایج و برآورد اتلافات موجود ناشی از عملکرد خارج از سیستم تله های بخار؛

۶) ارائه راه حل برای جلوگیری از اتلافات فوق به وسیله ارائه پیشنهاد های فنی  و مالی (دوره های تعمیراتی، تعویض، و …)

۷) نظارت بر اصلاح، تعمیر، تعویض و نصب ایستگاه های تله بخار.

منافع:

منافع انجام پروژه به بهره طولانی مدت واحد صنعتی از انجام پروژه اطلاق می شود. اجرای این پروژه علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان و کارآیی سیستم بخار، مستقیما به جلوگیری از اتلاف هزینه های سنگین مربوط به عدم کارآیی مناسب تله های بخار منجر می شود. این عدم کارآیی باعث عدم کارکرد مناسب سیستم پخش و تولید بخار می گردد.

برای ارائه یک برآورد از منافع مستقیم مالی که تنها از جلوگیری از نشت بخار زنده حاصل می شود، نمونه ای نقدی در ادامه آورده شده است. لازم به ذکر است که این هزینه تنها هزینه مستقیم ناشی از جلوگیری از اتلاف بخار زنده از تله های بخار است، در حالی که منافع مربوط به کاهش هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری خطوط و استانداردسازی دوره های سرویس و همچنین کارکرد بهینه سیستم تولید بخار که در تناظر مستقیم با کارآیی سیستم پخش و تله های بخار است، باعث کاهش قابل توجه هزینه ها، افزایش امنیت، افزایش کمیت و البته افزایش کیفیت محصولات می شود و زمینه را برای ایجاد کنترل های با بازخورد مناسب برای هماهنگی کامل سیستم پخش و تولید بخار فراهم می آورد.

      

تله بخار compact شامل شیر قبل و بعد، صافی،شیر یکطرفه و تله بخار                                                   تله بخار ظرفیت بالا فلوتری

 

واحدی که به عنوان نمونه ارائه می گردد واحد یکی از پتروشیمی های کشور است که شرکت آداک انرژی صنعت فردا به مطالعه و بررسی سیستم بخار آن پرداخته است.

این واحد دارای حدود ۱۵۰۰ تله بخار است که در سه سطح High Pressure، Middle Pressure، و Low Pressure در حال کار هستند.

از آنجا که مقدار عمده اتلاف «مستقیم» بخار و انرژی از تله های بخار در حالت Leaking یا Blowing تله‌های بخار اتفاق می افتد، جدول زیر توزیع آماری تله های بخار و تعداد تله های بخار دارای نشت مستقیم را نشان می دهد:

Process

Tracing LS MS HS Application
۱۰ ۷۰ ۴۰ ۱۲۰ ۵۰

Leaking or Blowing (No.)

           جدول تعداد تله بخارهای دارای نشت مستقیم بخار به تفکیک سطح فشار

 

برای محاسبه اتلافات بخاری و نقدی ناشی از دست رفتن مستقیم بخار از تله ها کافی است که مقدار نشتی از تله بخارهای دارای نشتی جدول را محاسبه نمود؛ جدول زیر مقدار این اتلافات را به دست می دهد:

تعداد

 تله بخار

اندازه اریفیس (mm) فشار

(bar a)

هزینه تولید بخار (Rial/Ton) اتلافات بخار

(kg/hr)

اتلاف بخار سالانه (Ton) هزینه سالانه (Rial)

۵۰

۵

۵۱

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱۴۱۰۰

۱۱۸۴۴۰

۱۴۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰

۵

۱۷

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۲۰۰

۱۱۰۸۸۰

۱۱۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰

۵

۴

۸۰۰,۰۰۰

۴۹۲۹

۴۱۴۰۳.۶

۳۳,۱۲۲,۸۸۰,۰۰۰

هزینه کل اتلاف سالانه (Rial)

۲۸۶,۱۳۰,۸۸۰,۰۰۰

جدول محاسبه کل هزینه اتلاف سالانه از تله های بخار دارای نشتی

 

جدول فوق نشان می دهد که برای یک واحد نمونه تنها هزینه ناشی از نشتی مستقیم بخار چه هزینه سنگینی را بر واحد وارد می کند. این مقدار تنها نشاندهنده بخش از هزینه های تحمیلی بر سیستم بخار است، چراکه عملکرد خارج از سیستم تله های بخار و یا بسته بودن آنها هزینه هایی به مراتب جدی تر را در طول زمان بر سیستم وارد خواهد نمود و به ضریب اطمینان کارکرد سیستم بخار و طول عمر آن ضربه جدی خواهد زد.

بنابراین با مشاهده جدول ۳ دیده می شود که تنها برطرف شدن مشکل نشت مستقیم بخار در یک واحد نمونه باعث صرفه جویی حدود ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۲۸۶ ریالی در سال خواهد شد. این هزینه قطعا قابل مقایسه با هزینه انجام پروژه نخواهد بود.

* نحوه تست تله های بخار:

– تست دیداری (Visual Testing) 

         

– تست شنیداری( (Ultrasonic Testing- مدل۱۰۰- UTT

     

–تست دمایی  (Temperature Testing)

    

مزایا:

در این راستا در انجام این پروژه نرم افزار مدیریت تله های بخار در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت و آموزش های لازم در استفاده از این نرم افزار به افراد مرتبط داده خواهد شد.

نرم افزار مدیریت تله های بخار یک پایگاه اطلاعاتی به روز را برای تله های بخار فراهم می آورد. بدین وسیله این نرم افزار امکان مدیریت مؤثر تله های بخار را برای مهندسین انرژی و تیم نگهداری و تعمیر تله های بخار فراهم می آورد.

این نرم افزار دارای ویژگی های قدرتمندی است که از جمله آنها می توان به فراهم آوردن پایگاه اطلاعاتی برای تله های بخار، ایجاد برنامه تعمیر و نگهداری برای هر ایستگاه، ارائه گزارش های مرتبط با وضعیت تله های بخار، و همچنین مقایسه وضعیت عملکرد در دوره های مختلف زمانی، اشاره نمود.

همچنین با توجه به توانایی فنی شرکت آداک انرژی صنعت فردا، این شرکت توانایی تعریف کارگاه های آموزشی در زمینه ایستگاه های تله بخار و متعلقات آن را داراست. این مهم به مشارکت و تصمیم گیری آگاهانه کارفرما و در نتیجه بهره گیری مؤثرتر از نتایج آن، کمک شایانی خواهد نمود.

ارائه آموزش های لازم و برگزاری کارگاه های مؤثر توسط شرکت آداک انرژی صنعت فردا در انجام پروژه های مهندسی از مزایای منحصر به فرد این گروه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *