7977
 

خدمات آموزشی

 

تیم مجرب آداک انرژی، برگزار کننده ی تمامی دوره های آشنایی با مفاهیم بخار و کندانس، نحوه ی بازدید از سایت و معرفی تکنولوژی های نو در زمینه ی بخار و کندانس می باشد.

7976
 

خدمات فنی و مهندسی

 

خدمات فنی و مهندسی آداک انرژی در سه زیر گروه قابل ارایه می باشند:۱-مهندسی و نظارت ۲- نصب و راه اندازی ۳- محاسبه ی بهینه سازی واحد های بخار و کندانس

7975
 

خدمات بازرگانی

 

از خدمات بازرگانی شرکت آداک انرژی می توان به ظرفیت فروش تجهیزات مربوط به سیستم های بخار و کندانس اشاره کرد، که در آینده بخش واردات نیز به این خدمات اضافه می گردد.